หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

โคคา ครบรอบ 60 ปี ข่าวสาร
31 ธันวาคม 2560
โคคา ครบรอบ 60 ปี

ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมาโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความจริงใจในการให้บริการอาหารที่มีคุณภาพที่อร่อย Coca และร้านอาหารอื่น ๆ ของเขาทำหน้าที่เป็นธุรกิจอาหารที่ปรารถนาและไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นจากร้านอาหารขนาดเล็กไปจนถึงร้านอาหารขนาดใหญ่หรือท้องถิ่นไปยังสาขาต่างประเทศ

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง